Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

 

 নোয়াপতং ইউনিয়নের বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা ও ব্যাংক হিসাবঃ (১৩৩জন)।

 

ক্রঃনং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

ভাতা পরিশোধ বহি নং

গ্রাম /মহল্লার নাম

ওয়ার্ড নং

১ম ভাতা শুরুর তারিখ

ব্যাংক হিসাব নং

        1.             

মিসেস শৈচিংম্র র্মামা

স্বাঃমৃঃ ক্যাউচিং র্মামা

১৩৭

১নং

০১/০৯/৯৯

              388       

       2.             

মিসেস শৈম্রঞো র্মামা

স্বাঃমৃঃ সাউ র্মামা

৩৫২

১নং

০১/০৭/০৩

              389       

       3.             

মিসেস রুইক্রাউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ পাইসাখয় র্মামা

১৩৯

১নং

০১/০১/০৩

              390       

        4.             

মিসেস সামাউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ চাইশৈমং র্মামা

৩৫৩

১নং

০১/০৭/০৩

              391       

       5.             

মিসেস অংহ্লাউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ শৈথোয়াই র্মামা

৪৫১

১নং

০১/০৭/০৮

              392       

       6.             

মিসেস ক্যইমাচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ পাইচিং র্মামা

৩৫৬

১নং

০১/০৭/০৩

             393       

        7.             

মিসেস চিংসাংথুই র্মামা

স্বাঃমৃঃ থঅংগ্য র্মামা

২০৯

১নং

০১/০৭/০৪

              394       

       8.             

মিসেস উমাপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংবাচিং র্মামা

১৩৬

কানাইজো পাড়া

১নং

০১/০৭/০৪

              395       

        9.             

মিসেস মাচিংঞো র্মামা

স্বাঃমৃঃ অংথোইউ র্মামা

৩৫৪

১নং

০১/০৭/০৩

             396       

     10.             

মিসেস নাইচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংনুপ্রু র্মামা

১৪০(১)

১নং

০১/০১/১১

              397       

      11.             

মিসেস দুংমাঅংর্মামা

স্বাঃমৃঃ মংশৈথুই র্মামা

১৩৮(১)

১নং

০১/০১/১১

              398       

     12.             

মিসেস মাথুইপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ উঅংচিং র্মামা

৪৫২

১নং

০১/১১/০৮

              399       

     13.             

মিসেস মিলি র্মামা

স্বাঃমৃঃ অংথোয়াইপ্রু

৪৯৬

১নং

০১/০৭/০৯

               400        

     14.             

মিসেস গকমাহ্রী র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংওয়াই র্মামা

৩৫৫

১নং

০১/০৭/০৩

               401        

     15.             

মিসেস নিঠুরবালা তং

স্বাঃমৃঃ বাসামিয়া তং

১৪১

আমত্মা পাড়া

২নং

০১/০৯/৯৯

              402        

     16.             

মিসেস বৈশাখপুরী তং

স্বাঃমৃঃ সতিশচন্দ্র তং

৪৫৩

নোয়ার পাড়া

২নং

০১/০৭/০৪

              403       

     17.             

মিসেস রিনুবালা তং

স্বাঃমৃঃ গলামনি তং

৪৯৭

২নং

০১/০৭/০৫

               404        

     18.             

মিসেস বরকতি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ চাইঙ্গ্যহ ত্রিপুরা

১৪৪(১)

২নং

০১/০১/১১

              405        

     19.             

মিসেস ভুইমালা তং

স্বাঃমৃঃ জয়কুমার তং

৩৬১

২নং

০১/০৭/০৩

              406       

    20.             

মিসেস ফুনেরুং এিপুরা

স্বাঃমৃঃ নগন্দ্রে এিপুরা

৪৫৪

২নং

০১/০৭/০৪

              407        

     21.             

মিসেস শব্দবী তং

স্বাঃমৃঃ সুনীতি তং

৫২২

২নং

০১/০৭/০৬

              408        

    22.             

মিসেস বিলপতি তং

স্বাঃমৃঃ করুনা তং

৩৬০

২নং

০১/০৭/০৩

              409        

    23.             

মিসেস হারমতি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ যোহিতা ত্রিপুরা

৩৫৯

২নং

০১/০৭/০৩

               410        

    24.             

মিসেস শীলপুরী তং

স্বাঃমৃঃ বুঙ্যা তং

১৯৭

আমত্মা পাড়া

২নং

০১/০১/০৩

               411        

    25.             

মিসেস হাধনী ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ সুভিন্দ্র ত্রিপুরা

১৪৩

২নং

০১/০৯/৯৯

              412        

    26.             

মিসেস জপুরী তং

স্বাঃমৃঃ ইন্দ্রলাল তং

১৪২

২নং

০১/০৯/৯৯

              413       

    27.             

মিসেস হাদেমা ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ রামবাদু ত্রিপুরা

৩৫৭

২নং

০১/০৭/০৩

               414        

    28.             

মিসেস অংমা খিয়াং

স্বাঃমৃঃ সাচিমং খিয়াং

৫৩৬

আমত্মা পাড়া

২নং

০১/০৭/০৯

              415        

    29.             

মিসেস ভাগ্যদেবী

স্বাঃমৃঃ সুরেশ তং

৫৩৫

২নং

০১/০৭/০৯

              416       

    30.             

মিসেস পরেতি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ সাধুন্যা ত্রিপুরা

৩৫৮

২নং

০১/০৭/০৩

              417        

     31.             

মিসেস মেীসুমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ সুইঅং র্মামা

১৪৬

খায়ামংপাড়া

৩নং

০১/০৯/৯৯

              418        

    32.             

মিসেস প্রুমা খিয়াং

স্বাঃমৃঃ পাইফউ খিয়াং

৪৫৬

শীলছড়ি পাড়া

৩নং

০১/০৭/০৪

              419        

    33.             

মিসেস মেসাচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ উসামং র্মামা

৩৬৩

৩নং

০১/০৭/০৩

              420        

    34.             

মিসেস উসাংমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংথুইপ্রু র্মামা

১৪৯

৩নং

০১/০৯/৯৯

              421        

    35.             

মিসেস ক্রাউ খিয়াং

স্বাঃমৃঃ উসাংখয় খিয়াং

৩৬৫

৩নং

০১/০৯/০৬

              422       

    36.             

মিসেস মাখ্যাইপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংবাচিং র্মামা

৪৫৫

৩নং

০১/০৭/০৪

              423       

    37.             

মিসেস চিংমা খিয়াং

স্বাঃমৃঃ জিনিঅং খিয়াং

৩৬৬

৩নং

০১/০৭/০৩

              424        

    38.             

মিসেস মাচউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংসাথুই র্মামা

৪৯৮

খায়ামং পাড়া

৩নং

০১/০৭/০৫

              425       

    39.             

মিসেস উমাপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ চসুইমং র্মামা

১৪৮

৩নং

০১/০৯/৯৯

              426       

     40.             

মিসেস ওয়াংহ্লাউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ ক্যমোউ র্মামা

৫২৩

৩নং

০১/০৭/০৬

              427       

     41.             

মিসেস সানুচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংচসিং র্মামা

৩৬৪

৩নং

০১/০৭/০৩

              428       

    42.             

মিসেস মাউচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ সাবাউ র্মামা

১৪৭

৩নং

০১/০৯/৯৯

              429       

    43.             

মিসেস ওয়াংহ্লাপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ ফোসাউ র্মামা

৩৬২

৩নং

০১/০৭/০৩

              430       

     44.             

মিসেস পাইবংহ্রী র্মামা

স্বাঃমৃঃ পুচিংমং র্মামা

১৫০

৩নং

০১/০৯/৯৯

              431       

    45.             

মিসেস খ্যইসানু র্মামা

স্বাঃমৃঃ পাইশৈ র্মামা

৩৬৯

৪নং

০১/০৭/০৩

              432       

    46.             

মিসেস মেক্যউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ শৈচিংমং র্মামা

৩৬৮

নাছালং পাড়া

৪নং

০১/০৭/০৩

              433       

     47.             

মিসেস ওয়াংসাংউ র্মামা

স্বাঃমৃঃওয়াংথোয়াই র্মামা

৫২৪

৪নং

০১/০৭/০৬

              434       

    48.             

মিসেস মেহ্লাপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ রেমং র্মামা

৫৩৭

৪নং

০১/০৭/০৯

              435       

     49.             

মিসেস সামাথুই র্মামা

স্বাঃমৃঃ অংশৈথুই র্মামা

৪৫৭

নাছালং পাড়া

৪নং

০১/০৭/০৪

              436       

    50.             

মিসেস  মেজই র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংশৈপ্রু র্মামা

১৫২

৪নং

০১/০৯/৯৯

              437       

     51.             

মিসেস মুইনুপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ থোয়াইচিংউ র্মামা

৪৫৮

৪নং

০১/০৭/০৪

              438       

    52.             

মিসেস চিংয়ই র্মামা

স্বাঃমৃঃ শৈমংউ র্মামা

২১১

৪নং

০১/০৭/০২

              439       

    53.             

মিসেস অজলী চাকমা

স্বাঃমৃঃ লক্ষীরঞ্জন চাকমা

৩৭১

বোটাং পাড়া

৪নং

০১/০৭/০৩

               440        

    54.             

মিসেস ইন্দুপরি তং

স্বাঃমৃঃ তিলক তং

১৫৩

গুখ্যাং পাড়া

৪নং

০১/০৯/৯৯

               441        

    55.             

মিসেস কালীতারা চাকমা

স্বাঃমৃঃ আনন্দমোহন তং

১৫৪

নাছালং পাড়া

৪নং

০১/০৯/৯৯

              442        

    56.             

মিসেস অনিতাবালাচাকমা

স্বাঃমৃঃ প্রিয়মোহনচাকমা

১৫৫

৪নং

০১/০৯/৯৯

              443       

    57.             

মিসেস জিবনদেবী তং

স্বাঃমৃঃ বিশুচান তং

৩৭৫

চপ্রুথুইপাড়া

৫নং

০১/০৭/০৩

               444        

    58.             

মিসেস গরামা র্মামা

স্বাঃমৃঃ উচঞোয় র্মামা

৩৭৪

৫নং

০১/০৭/০৩

              445        

    59.             

মিসেস ম্যোউসাং র্মামা

স্বাঃমৃঃ ক্যসাচিং র্মামা

১৫৮

সোনাইপ্রু পাড়া

৫নং

০১/০৯/৯৯

              446       

    60.             

মিসেস মেপ্রুমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ তেশিমং র্মামা

৫০০

৫নং

০১/০৭/০৫

              447        

     61.             

মিসেস ঝাগাভি তং

স্বাঃমৃঃ অংখই তং

৪৬০

৫নং

০১/০৭/০৪

              448        

    62.             

মিসেস রত্নাবালা তং

স্বাঃমৃঃ সুতিজয় তং

১৯৮

মেসেঅং পাড়া

৫নং

০১/০৭/০২

              449        

    63.             

মিসেস উয়ইনু র্মামা

স্বাঃমৃঃ উবাচিং র্মামা

৩৭২

সোনাইপ্রুপাড়া

৫নং

০১/০৭/০৩

              450        

    64.             

মিসেস মা্রসাংথুই র্মামা

স্বাঃমৃঃ শৈউচিং র্মামা

৩৭৩

৫নং

০১/০৭/০৩

              451        

    65.             

মিসেস অংবাইনু র্মামা

স্বাঃমৃঃ পুথোয়াইউ র্মামা

১৫৬

৫নং

০১/১১/০৮

              452       

    66.             

মিসেস হ্লাঞোয়াইসিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ ঙোমেমং র্মামা

৪৫৯

সানাইপ্রু পাড়া

৫নং

০১/০৭/০৩

              453       

    67.             

মিসেস পোয়াংচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ অংচনু র্মামা

১৫৯

৫নং

০১/০১/০৭

              454        

    68.             

মিসেস মানুচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংনুচিং র্মামা

১৬০

৫নং

০১/০৯/৯৯

              455       

    69.             

মিসেস পেলাইবি তং

স্বাঃমৃঃ সাপুঅং তং

১৫৭

ছপুসে পাড়া

৫নং

০১/০৭/০৮

              456       

     70.             

মিসেস ভগবতি তং

স্বাঃমৃঃ চাইদুঅং তং

৩৭৬

৫নং

০১/০৭/০৩

              457       

     71.             

মিসেস তাপপুরী তং

স্বাঃমৃঃ সেবমনি তং

১৬৫

বাঘমারার্পূব পাড়া

৬নং

০১/০৯/৯৯

              458       

    72.             

মিসেস মাহ্লাচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংগলী র্মামা

৩৭৮

বাঘমারার্পূব পাড়া

৬নং

০১/০৭/০৩

              459       

    73.             

মিসেস সোনাবী তং

স্বাঃমৃঃ বনমনি তং

১৬৪

বিঘ্নসেন পাড়া

৬নং

০১/০৯/৯৯

              460       

     74.             

মিসেস য়ইসাংউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ থোইঞো র্মামা

৩৮১

দুলুছড়িনিচুপাড়া

৬নং

০১/০৭/০৩

              461       

    75.             

মিসেস জিন্দামালা তং

স্বাঃমৃঃ বিজয়কুমার তং

৩৭৭

৬নং

০১/০৭/০৩

              462       

    76.             

মিসেস মুইসাং র্মামা

স্বাঃমৃঃ থোয়াগ্যজাই

১৬১

বাঘমারার্পূব পাড়া

৬নং

০১/০৯/৯৯

              463       

     77.             

মিসেস নোয়াবী তং

স্বাঃমৃঃ কুমাক্তো তং

১৯৯

বিঘ্নসেন পাড়া

৬নং

০১/০৭/০২

              464       

    78.             

মিসেস এলসুখি তং

স্বাঃমৃঃ মংখয়অং তং

৪৬১

বিঘ্নসেন পাড়া

৬নং

০১/০৭/০৪

              465       

     79.             

মিসেস সনাসুচি চাকমা

স্বাঃমৃঃ বিরশনলা চাকমা

৩৮০

৬নং

০১/০৭/০৩

              466       

    80.             

মিসেস অংম্রাচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ উচমং র্মামা

৩৭৯

৬নং

০১/০৭/০৩

              467       

     81.             

মিসেস দুর্গাপতি চাকমা

স্বাঃমৃঃ নিলময় চাকমা

৫২৫

বিঘ্নসেন পাড়া

৬নং

০১/০৭/০৬

              468       

    82.             

মিসেস মাক্যসা র্মামা

স্বাঃমৃঃ ক্যমং র্মামা

১৬৩

বাঘমারার্পূব পাড়া

৬নং

০১/০৯/৯৯

              469       

    83.             

মিসেস চয়ই র্মামা

স্বাঃমৃঃ উমোয়াইচিং র্মামা

৫০১

বাঘমারার্পূব পাড়া

৬নং

০১/০৭/০৫

              470        

    84.             

মিসেস মেসাংপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ চথোয়াইপ্রু র্মামা

৫০২

দেীছড়ি পাড়া

৭নং

০১/০৭/০৫

              471        

    85.             

মিসেস পুসাংউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ রেদামং র্মামা

১৭০

দেীছড়িপাড়া

৭নং

০১/০৯/৯৯

              472       

    86.             

মিসেস উমেপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ উসাপ্রু র্মামা

৩৮৫

বাঘমারাভিতর

৭নং

০১/০৭/০৩

              473       

    87.             

মিসেস গোয়াইমারী র্মামা

স্বাঃমৃঃ চথোয়াই র্মামা

১৬৯

৭নং

০১/০৯/৯৯

              474        

    88.             

মিসেস মাচ র্মামা

স্বাঃমৃঃ ক্যশৈউ র্মামা

৩৮৬

৭নং

০১/০৭/০৩

              475       

    89.             

মিসেস মাসংচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ ক্যশেউ র্মামা

১৬৮

৭নং

০১/০৯/৯৯

              476       

     90.             

মিসেস মেনু র্মামা

স্বাঃমৃঃ শৈসিনু র্মামা

২১২

৭নং

০১/০৭/০৯

              477       

     91.             

মিসেস য়ইনুপ্রু র্মামা

পীংমৃঃ থোয়াইখয়উ র্মামা

৩৮৩(১)

বাঘমারাভিতর

৭নং

০১/০১/১১

              478       

    92.             

মিসেস ওয়াহ্লাপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ পাইচিং র্মামা

১৬৭

৭নং

০১/০৯/৯৯

              479       

    93.             

মিসেস সাইদাপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ বুক্য র্মামা

১৬৬

বাঘমারাভিতর

৭নং

০১/০৯/৯৯

              480        

     94.             

মিসেস মাক্যচিং র্মামা

স্বাঃ প্রুথোয়াই র্মামা

৪৬৪(১)

বাঘমারাভিতর

৭নং

০১/০১/১১

              481        

    95.             

মিসেস মাচউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ উবাপ্রু র্মামা

৩৮৪

দৌছড়িপাড়া

৭নং

০১/০৭/০৩

              482       

    96.             

মিসেস লুংক্রই র্মামা

স্বাঃমৃঃ চশৈঅং র্মামা

৪৬৩

দেীছড়ি পাড়া

৭নং

০১/০৭/০৪

              483       

     97.             

মিসেস পাইনুপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ গোলামং র্মামা

৩৮২

বাঘমারাভিতর

৭নং

০১/০৭/০৩

              484        

    98.             

মিসেস ওয়াংহ্লাপ্রু খিয়াং

স্বাঃমৃঃ পাইংসা খিয়াং

৩৯১

৮নং

০১/০৭/০৩

              485       

     99.             

মিসেস উসাংদা খিয়াং

স্বাঃমৃঃ ক্যথোয়াইপ্রুখিয়াং

৩৯০

ক্রংহ্লাইং পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৩

              486       

  100.             

মিসেস পাইওয়াং র্মামা

স্বাঃমৃঃ থোইসাখয় র্মামা

৪৬৬

মিনঝিরি পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৪

              487       

   101.             

মিসেস য়ইসাংপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ উচিংমং র্মামা

৩৮৭

খিয়াং পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৩

              488       

  102.             

মিসেস ছোমা মার্মা

স্বাঃমৃঃ ক্যানুচিং মার্মা

১৪৫(১)

খক্ষ্যংপাড়া

৮নং

০১/০৭/১০

              489       

  103.             

মিসেস মেচিংথুই র্মামা

স্বাঃমৃঃ মিহ্লাঅং র্মামা

৩৮৮

খিয়াং পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৩

              490        

  104.             

মিসেস মেমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংচিংথুই র্মামা

৩৮৯(১)

৮নং

০১/০৭/০৩

              491        

  105.             

মিসেস য়ইসাউ মার্মা

স্বাঃমৃঃ অংচিংহ্লা র্মামা

২১৬(১)

খক্ষ্যং হেডম্যান

৮নং

০১/০১/১১

              492       

  106.             

মিসেস মাঙেইচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ থোয়াইচাগ্য র্মামা

১৭২

খক্ষ্যং পাড়া

৮নং

০১/০৯/৯৯

              493       

  107.             

মিসেস পুহ্লামা র্মামা

স্বাঃমৃঃ অংশৈমং র্মামা

৪৬৫

খক্ষ্যং পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৪

              494        

  108.             

মিসেস অংপ্রুমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংহ্লাউ র্মামা

১৭৪

৮নং

০১/০১/১০

              495       

  109.             

মিসেস প্রুহ্লাউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ দোওঅং র্মামা

১৭৩

৮নং

০১/০৯/৯৯

              496       

   110.             

মিসেস মুইসুমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ চশৈনুং র্মামা

১৭১

খক্ষ্যং পাড়া

৮নং

০১/০৯/৯৯

              497       

   111.             

মিসেস অংম্রাউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ অংশৈমং র্মামা

১৭৫

খক্ষ্যং হেডম্যান

৮নং

০১/০৯/০৬

              498       

  112.             

মিসেস ম্যোহ্লাচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংপ্রুসাই র্মামা

৫০৩

খক্ষ্যং পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৫

              499       

  113.             

মিসেস থুইমা খিয়াং

স্বাঃমৃঃ সাইলাপ্রু খিয়াং

২১০

৩নং

০১/০৭/০২

              500        

   114.             

মিসেস অংঞোমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ পুলুখয় র্মামা

১৫১

নাছালং পাড়া

৪নং

০১/০৯/৯৯

              501        

  115.             

মিসেস সেবতারা তং

স্বাঃমৃঃ সুচিত্রকুমার তং

৩৬৭

গুখ্যাংপাড়া

৪নং

০১/০৭/০৩

              502       

  116.             

মিসেস জুরতমালা তং

স্বাঃমৃঃ স্বপ্নকুমার তং

৩৭০

লক্ষীকারবাড়ী

৪নং

০১/০৭/০৩

              503       

   117.             

মিসেস ক্রয়সুমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ মেমং র্মামা

৪৯৯

৪নং

০১/০১/০৬

              504        

  118.             

মিসেস স্বান্দনপতি চাকমা

স্বাঃমৃঃ দয়ামোহন চাকমা

৪৬২

৬নং

০১/০৭/০৪

              505       

 119.             

মিসেস আপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ উথোয়াই র্মামা

৩৯৬

লিচু পাড়া

৯নং

০১/০৭/০৩

৫১৪

120.             

মিসেস মানুচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ প্রুসিঅং র্মামা

৪৬৮

মহিলা পাড়া

৯নং

০১/০৭/০৪

৫১৫

121.             

মিসেস য়নুচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংক্যাচিং র্মামা

৫০৪

৯নং

০১/০৭/০৫

৫১৬

122.             

মিসেস মকটউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ থুইক্যউ র্মামা

১৭৮

৯নং

০১/০৯/৯৯

৫১৭

123.             

মিসেস উচিংম্রা র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংশৈঅং র্মামা

১৮০

৯নং

০১/০৯/৯৯

৫১৮

124.             

মিসেস নিরাদেবী তং

স্বাঃমৃঃ নিরস তং

৩৯৪

যোতিয়া পাড়া

৯নং

০১/০৭/০৩

৫১৯

125.             

মিসেস অতেরুং এিপুরা

স্বাঃমৃঃ অনারাই এিপুরা

৩৯৫

ভাওয়া পাড়া

৯নং

০১/০৭/০৩

৫২০

126.             

মিসেস রুংতৈমা ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ মুক্তিজয় ত্রিপুরা

১৭৬(১)

মনিরাম পাড়া

৯নং

০১/০৭/১১

৫২১

127.             

মিসেস মুইসামা র্মামা

স্বাঃমৃঃ শৈথুই  র্মামা

১৭৭(১)

থলি পাড়া

৯নং

০১/০৭/১১

৫২২

128.             

মিসেস ক্রাচিংপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ ওয়াইলিপ্রু র্মামা

১৭৯(১)

মহিলা পাড়া

৯নং

০১/০৭/১১

৫২৩

129.             

মিসেস নাইউখয় মার্মা

স্বাঃমৃঃ উসামং মার্মা

২১৩(১)

থলি পাড়া

৯নং

০১/০৭/১১

৫২৪

130.             

মিসেস উম্রাচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ সাউচিং র্মামা

৩৯২(১)

মহিলা পাড়া

৯নং

০১/০৭/১১

৫২৫

131.             

মিসেস মাশৈপ্রু মার্মা

স্বাঃমৃঃ মংচিং মার্মা

৪৬৭(১)

নারাম্রং পাড়া

৯নং

০১/০৭/১১

৫২৬

132.             

মিসেস জগপুরী  তং

স্বাঃমৃঃ সুক্যামনি তং

৩৯৩

ম্যোগ্য পাড়া

৯নং

০১/০৭/০৩

৫২৭

133.             

মিসেস সুইম্রচিং মারমা

পীমৃত: প্রুথোয়াই মার্মা

১৬২(১)

তুলাছড়ি উজানী

৬নং

০১/০৭/১১

৫২৮ঃ